Mur og betong er mineralsk underlag som krever malinger som tåler høy pH. Det er viktig at underlaget er fast før påføring av maling. Løst underlag og løse partikler gir dårlig vedheft. Sjekk derfor underlaget før malingsjobben starter. 

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Gammel løs maling, løs puss og støv må fjernes ved stålbørsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft.  Sugende, porøst eller sterkt krittede underlag seises med Gjøco Murseis.  Flater angrepet av svertesopp behandles med Gjøco Sopp og grønskefjerner.

Toppstrøk:

Til toppstrøk anbefales 2 strøk Gjøco Akryl fasademaling. Ved bruk av Akryl Fasademaling på eternit, anbefales at vedheften testes ved prøveoppstrøk. 

Utstyrliste:

  • Gjøco Husvask/ Gjøco Kraftvask 
  • Gjøco Sopp-og grønskefjerner
  • Gjøco Murseis 
  • Børste til fjerning av løse partikler
  • Pensel/ rull
  • Maskeringstape
  • Gjøco Akryl Fasademaling
  • Gjøco Pliolite Murmaling 

 

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.

 

 

 

 

 

 

 Loading...