For treverk anbefales Gjøco G1 og G2 Treimpregnering. Gjøco G1 Treimpregnering har god inntregningsevne og gir god beskyttelse av treverket. Gjøco G2 Treimpregnering brukes som toppstrøk for å gi en beskyttende lakkfilm. Ønskes tjæreholdig impregnering, anbefales Gjøco Dekksolje. Gjøco Dekksolje er en impregneringsolje basert på ren tretjære, terpentin, alkyder og sopphindrende middel.  

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Fett og forurensning fjernes med Gjøco Husvask. Flater angrepet av sopp og grønske behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. La tørke før videre behandling.

Bruksmåte:

Røres godt om før bruk.  Nytt eller sugende trevirke behandles vått-i-vått. Gjøco Dekksolje tynnes med 30-50 % terpentin. Deretter påføres 2-3 strøk ren Gjøco Dekksolje. Gjøco G1 Treimpregnering påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Første strøket kan tynnes med terpentin. Påfør ett strøk med Gjøco G2 Treimpregnering som toppstrøk.

Utstyrsliste:

  • Gjøco Husvask 
  • Gjøco Sopp- og grønskefjerner
  • Gjøco Terpentin
  • Slipepapir
  • Pensler/ maleruller
  • Gjøco G1 Treimpregnering/ Gjøco G2 Treimpregnering/ Gjøco Dekksolje
     

 

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.

 

 

 

Loading...