De ulike metalltypene krever ulik behandling, og det er viktig å velge riktig produkt for å få et godt resultat.

Aluminium

For å få god vedheft på aluminium, anbefales epoxygrunning, dvs Gjøco Epoxyprimer EP50. Den kan, alt etter bruk, overmales med Gjøco Dekkmaling 90, Gjøco Poxydekk og Gjøco Takdekk.

Bølgeblikk

Vaskes med Gjøco Husvask før påføring av Gjøco Taklakk.

Sandblåst, forsinket stål og jern

Grunnes med Gjøco Epoxyprimer EP50 og overmales med Gjøco Dekkmaling 90, Gjøco Poxydekk og Gjøco Takdekk.

Stål

Grunnes med Gjøco Antirustprimer. Overmales med Gjøco Dekkmaling 90.

Uansett type underlag, er det viktig med god rengjøring før videre behandling.

Loading...