Som primer til metallbåter over vannlinjen anbefales Gjøco Antirustprimer. På lettmetall som aluminium, forzinket og galvanisert stål anbefales tokompent primer - Gjøco Epoxyprimer EP50. Som primer under vannlinjen på tre-, -glassfiber, -plast- og stålbåter brukes Gjøco Bunnstoff Primer grå.

Forbehandling før bruk av Antirustprimer og Epoxyprimer EP50:

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann.

Forbehandling før bruk av Bunnstoff Primer grå:

 

Båter med gammelt bunnstoff:

Rubb overflaten med sandpapir. Påfør ett strøk med Gjøco Bunnstoff primer.

Glassfiber/plastbåter:

Rubb overflaten med sandpapir. Fjern støv og forurensning med Xylen. Påfør min 3 strøk med Gjøco Bunnstoff primer.

Stålbåter:

Rustent underlag sandblåses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Påfør min 3 strøk med Gjøco bunnstoff primer.

Tidligere behandlet trebåter:

Rubb overflaten med sandpapir. Påfør 3-4 strøk med Gjøco Bunnstoff primer.

 

Utstyrsliste

  • Gjøco Husvask 
  • Sandpapir 
  • Høytrykkssprøyte
  • Sandblåser
  • Gjøco Antirustprimer/ Gjøco Epoxyprimer EP50/ Gjøco Bunnstoff Primer grå

 

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.

 

Forbehandling

 Husvask

 

Primere

 


Antirustprimer
Epoxyprimer EP50
Brunnstoff Primer grå

Loading...