Vi holder på med ny nettside, feil priser og informasjon kan forekomme i denne perioden.

Ferro-Bet Rust-Bort ( Rustvask )

Fjerner overflaterust som rustflekker, rustpartikler og rustrender på behandlet eller ubehandlet overflate, også på betong. Gir overflaten økt motstandsdyktighet mot rust.

Eksempel på bruksområde:

Fjerning av kalkutslag på mur.
Fjerning av rustrender i toalett
Fjerne rustflekker på fliser og skifer
Bleke trevirke
Klargjøring av prefabrikerte skipsskrog
Fjerning av overflaterust på syrefast og galvanisert metall
Fjerning av rustflekker på tøy (siste utvei, da behandlingen kan være skadelig for noen typer fibre).
Dra ut kvae i gammelt trevirke
Fjerning av rust på verktøy og f.eks postkasser
Test alltid produktet først på et lite synlig område for å se om flaten tåler produktet. Unngå søl/avrenning på glass eller plast. Skyll evt. omgående med vann. Har rusten festet seg, gjentas prosessen, samtidig som man bearbeider overflaten med en stiv kost i ca. 5 min.

Gir økt motstandsdyktighet mot ny rustdannelse gjennom fosfatering av overflaten.

1,0 ltr. Kr 225
Priser:

kr225.00

Vi har drevet fargehandel i Bergen i 40 år, og gjør vårt beste for å gi deg en god handleopplevelse. Vi holder konkuransedyktige priser, og har en betjening som kan sitt fag.