Vi holder på med ny nettside, feil priser og informasjon kan forekomme i denne perioden.

Mapei Murtett

Vanntett, sementbasert slemmemasse for overflatebehandling av lettbetong, betong, fjellrom, tunneller etc. Farge: Grå og hvit. Forbruk: Ca. 1 - 1,5 kg/m2 per strøk. Påføring: Slemmekost, sprøyte.

Murtett blandes i egnet blander eller med drill og visp. 9 – 10 liter vann pr. sekk á 25 kg gir lettflytende konsistens for slamming. 7 – 8 liter vann pr. sekk á 25 kg gir
tungtflytende konsistens for sparkling. Ved bruk av blander helles ca. 8 (6) liter
vann i denne og 25 kg Murtett tilsettes langsomt. Bland til klumpfri masse.
Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterligere 2 – 3 minutter.
Slamming (maling)
Utføres i 2 – 3 strøk. Til første strøk benyttes meget tynn velling. Avhengig
av temperaturen og tørkebetingelsene kan andre strøk påføres 3 – 6 timer
senere, mens tredje strøk, som gir best resultat, påføres neste dag. Leca, betong
og pussede flater kan behandles direkte. Murtett kan sprøytes med egnet utstyr.

10 kg. spann Kr 245
10 kg. spann Kr 220
25 kg. sekk Kr 504
25 kg. sekk Kr 416
Priser:

kr220.00kr504.00

Vi har drevet fargehandel i Bergen i 40 år, og gjør vårt