Forsikringsselskapet Folksam i Sverige har gjennomført en stor test av utendørsmalinger som nå er offentliggjort. Over halvparten av malingene får ikke godkjent, og anbefales ikke til forbrukerne.
 

Det er 45 ulike malings-systemer (grunning, ev. mellomstrøk, og toppstrøk) som er testet. Det er malt opp 24 paneler av hver maling, som er plassert på 4 ulike steder i Sverige. Panelene har stått fra 2013 til 2015. Panelene er plassert i 45º vinkel som gir en akselerert eksponering som tilsvarer 5-6 år.
 

Panelene er vurdert på kvalitet/funksjon:
 

·         Svertesopp

·         Alger

·         Krakelering

·         Flassing


Herregård Maximal er en av testvinnerne som skårer høyt på kvalitet i denne testen.
 

Det er betryggende at Folksam kommer frem til samme resultater som vi har erfart gjennom våre interne tester og som stemmer godt overens med tilbakemeldinger fra våre kunder.
 

Folksam gir også en vurdering på helse og miljø for malings-systemene, og legger blant annet vekt på at de ikke skal inneholde giftige stoffer og de skal ikke ha for høyt innhold av løsemidler. Vi anbefaler en løsemiddelbasert grunning under Herregård Maximal og får derfor ikke godkjent på helse og miljø.
 

Resultater fra rapporten:

Loading...